پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص استخدام نیروی قراردادی به اطلاع می رساند که زمان برگزاری آزمون مربوطه روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۶/۲۶ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه صنعتی شیراز می باشد.

متقاضیان می توانند کارت ورود به جلسه آزمون را از تاریخ ۹۴/۶/۲۴ از طریق سایت دانشگاه صنعتی شیراز دریافت نمایند.

داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر جهت شرکت در آزمون الزامی می باشد.

از متقاضیانی که حدنصاب آزمون کتبی را احراز نمایند متعاقباً جهت مصاحبه حضوری و گزینش دعوت بعمل می آید.