مراسم تقدیر از کارمندان نمونه دانشگاه در جلسه هیات رئیسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ برگزار گردید.در این جلسه رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم اداری و مالی از زحمات کارمندان نمونه و سایر کارکنان دانشگاه تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

اسامی کارکنان منتخب به شرح ذیل می باشد.

خانم ها:

مریم برزگر-هاله پرتوی-مرضیه زارع-مهندس فرزانه بهمنی

آقایان:

بهمن محسنی-محمد رضا علیزاده-مهندس اصغر اکبری-مهندس حسین حسنی-مهندس امین قاسم پور-بهزاد زارعی -مصطفی ایران محبوب